Wat is muziektherapie?

Definitie:

Muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie gehanteerd worden om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied.

Doelstellingen:

Behandeling door een muziektherapeut richt zich in hoofdzaak op het terugdringen van problemen of stoornissen (veranderingsgericht).
De behandeling kan echter ook bijdragen tot  het stimuleren van de mogelijkheden of vaardigheden die een cliënt heeft (ontwikkelingsgericht).
In een aantal behandelsituaties wordt als doel  gesteld de achteruitgang in de problematiek van de cliënt tegen te gaan of zijn lijden te verlichten (stabilisatiegericht of palliatieve zorg  gericht op de kwaliteit van leven).
Leren om te gaan met verliezen of beperkingen en het opdoen van coping strategieën kunnen ook een doelstelling voor muziektherapie zijn (acceptatie of coping vaardigheden gericht).

Alle vier processen kunnen betrekking hebben op emotionele, gedragsmatige,  cognitieve,  sociale of lichamelijke verschijnselen.

Bron: Beroepsprofiel van de muziektherapeut. © NVvMT 15 mei 2009

Werkwijze:

Na aanmelding maken we een afspraak voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek.  In dit gesprek kunt u vertellen waar u tegenaan loopt of waar u graag verandering in wilt. We zullen samen muziek gaan maken en bekijken wat het beste aansluit bij uw behoefte en vraag. Hierna mag u besluiten of dit voor u een goede hulpverleningsvorm is.

De eerste 4 tot 6 keen  zal een observatie-  en ontdekkingstijd zijn.  In deze tijd onderzoeken we samen uw hulpvraag en waar de aanknopingspunten zitten voor muziektherapie om de doelen te bereiken.

Na deze observatieperiode stellen we samen een plan op hoe we verder gaan werken aan de doelen.

Om een beeld te krijgen hoe het in de praktijk uit ziet, kunt u hier klikken. U wordt doorverwezen naar de site van vaktherapie in beeld. In het filmpje van Jolanda van den Besselaar ziet u mij aan het werk.